Under veckan skapade vi en vacker trädgårdsmiljö i Alsike. Arbetet började med utgrävning av jord i de berörda partierna, markförberedelse med stenkross, installation av markduk och avslutades med stenläggning samt uppbyggnad av stenmurar som inramning av området.

Sida 2 av 2

Sfeab.se © 2016 Alla rättigheter reserverade.