Bergssprängning i Uppsala

Under sommaren 2017 utförde vi en bergsprängning i Uppsala. Vi avänder oss av Simplex vid denna typ av arbeten. Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukar metod än konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer och stenkast.

    

Sfeab.se © 2016 Alla rättigheter reserverade.